Физико-химични характеристики

1
Плътност 98 – 117 kg/m3 БДС EN 13470
2
Коефициент на топлопроводимост при 23° C (±2°) C <0,039 W/m°C БДС EN ISO 13787
3
Граници на ползване -70°C до +130°C БДС ISO 3383-95
4
Топлинно съпротивление >0,48 м2 °C/W БДС EN ISO 6946
5
Коефициент на звукопоглъщане Db 33 TC01-1997
6
Коефициент на паропроницаемост µ 3500 ISO 12572
7
Водопоглъщаемост 0,34% от обема БДС 10286-72
8
Огнеустойчивост Няма самостоятелно горене. Не отделя капещи частици. Отнася се към групата на трудногоримите материали. Методика № М-011-240/2004
9
Стабилност на размерите МАХ изменение ± 5% при 130° C БТО – 04.20/18.8.2004