Уплътнителни въжета

Уплътнителни въжета

Ф -ма Гомапласт М ООД

 произвежда уплътнителни въжета от микропорест NBR каучук,твърд каучуков шнур от NBR и EPDM.

Микропорестите въжета служат за уплътняване на различни по размер делатационни фуги. Предотвратява появата на топлинни мостове във фугите.

Плътният каучуков шнур от NBR е маслоустойчив – има широко приложение изискващо устойчивост на минерални и растителни масла.Подходящ е за разредени основи и киселини.
Плътен шнур от EPDM е устойчив на стареене,както и  на ултравиолетови лъчи и озон.EPDM  шнуровете имат приложение както на висока температура така и на отрицателна.