Изолационни платна

За изолация на фасонни части (колена, фитинги и др.), арматура, съдове, всякакви повърхнини с правилна и неправилна форма.
Цветове – черен, бял и цвят по желание на клиента.

Видове според дебелината на изолационния слой

– предлаган продукт

6мм

9мм

13мм

19мм

23мм

200мм

220мм

250мм

330мм

360мм

400мм

200мм

6мм

9мм

13мм

19мм

23мм

220мм

6мм

9мм

13мм

19мм

23мм

250мм

6мм

9мм

13мм

19мм

23мм

330мм

9мм

9мм

13мм

19мм

23мм

360мм

9мм

9мм

13мм

19мм

23мм

400мм

9мм

9мм

13мм

19мм

23мм